BẢNG GIÁ DVKT - NỘI SOI

20.08.2019 00:00

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ DVKT - NỘI SOI

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

(áp dụng từ ngày 20 tháng 8 năm 2019)

NỘI SOI

STT Mã DV Tên dịch vụ ĐVT Giá
NS10 20.0063.0142 Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán Lần 825000
NS11 20.0067.0140 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hoá cao để chẩn đoán và điều trị Lần 728000
NS12 20.0070.0500 Nội soi đại tràng-lấy dị vật Lần 1696000
NS13 20.0071.0184 Nội soi đại tràng tiêm cầm máu Lần 576000
NS14 20.0072.0191 Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ Lần 243000
NS15 20.0073.0136 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết Lần 408000
NS16 20.0079.0134 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết Lần 433000
NS17 20.0081.0137 Nội soi đại tràng sigma Lần 305000
NS02 03.1001.2048 Nội soi tai Lần 40000
NS03 03.1002.2048 Nội soi mũi Lần 40000
NS04 03.1003.2048 Nội soi họng Lần 40000
NS05 20.0013.0933 Nội soi tai mũi họng Lần 104000
NS07 20.0080.0135 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng Lần 244000
NS09 20.0059.0140 Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa Lần 728000