Văn bản Bộ Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
7149/BYT-BH 28/12/2017 7149/BYT-BH V/v thanh toán chi phí KCB cho người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
798/TB-BYT-BHXHVN 18/08/2017 798/TB-BYT-BHXHVN Giải pháp thực hiện việc tạm ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT
3434/BYT-BH 02/08/2017 3434/BYT-BH V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017