Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì trực thuộc sở y tế gồm có các khoa, phòng sau:

 

       I. Các phòng chức năng

1. Phòng kế hoạch tổng hợp

2. Phòng điều dưỡng

3. Phòng Tổ chức – Hành chính

4. Phòng Tài chính – Kế toán

 

II. Các khoa lâm sàng, Cận lâm sàng

 1. Khoa khám bệnh
 2. Khoa cấp cứu
 3. Khoa Hồi sức tích cực chống độc và Gây mê phẫu thuật
 4. Khoa Nội tổng hợp
 5. Khoa Ngoại tổng hợp
 6. Khoa Phụ sản
 7. Khoa Nhi
 8. Khoa Truyền Nhiễm
 9. Khoa Y dược cổ truyền
 10. Khoa phục hồi chức năng
 11. Khoa A10
 12.  Liên chuyên khoa: Tai – Mũi – Họng
 13. Liên chuyên khoa: Răng – Hàm – Mặt, Mắt
 14. Khoa Chẩn đoán hình ảnh
 15. Khoa Xét nghiệm ( Huyết học, sinh hóa)
 16. Khao Vi sinh – Giải phẫu bệnh
 17. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 18. Khoa Dược – và vật tư – Thiết bị y tế
 19.  Khoa dinh dưỡng
 20. Khoa Lão khoa

 

III. Phòng khám đa khoa khu vực

 1. Phòng khám đa khoa khu vực Thông Nguyên
 2. Phòng khám đa khoa khu vực Nậm Dịch
 3. Phòng khám đa khoa khu vực Chiến Phố.