BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì tham gia Hội thi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát do huyện Hoàng Su Phì tổ chức lần thứ nhất năm 2017
Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì tham gia Hội thi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát do huyện Hoàng Su Phì tổ chức lần thứ nhất năm 2017
LÃNH ĐẠO HUYỆN TRAO QUÀ TRUNG THU CHO CÁC BỆNH NHI BỆNH VIỆN HOÀNG SU PHÌ
LÃNH ĐẠO HUYỆN TRAO QUÀ TRUNG THU CHO CÁC BỆNH NHI BỆNH VIỆN HOÀNG SU PHÌ
BỆNH VIỆN TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU VÀ TRAO QUỸ KHUYẾN HỌC CHO CÁC CHÁU LÀ CON VIÊN CHỨC CÓ THÀNH TÍCH TRONG NĂM HỌC 2016 – 2017
BỆNH VIỆN TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU VÀ TRAO QUỸ KHUYẾN HỌC CHO CÁC CHÁU LÀ CON VIÊN CHỨC CÓ THÀNH TÍCH TRONG NĂM HỌC 2016 – 2017
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTCP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHỈ THỊ SỐ 09/CT-TU CỦA BTVTU HÀ GIANG, CHỈ THỊ SỐ 405/CT-UBND CỦA UBND TỈNH HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTCP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHỈ THỊ SỐ 09/CT-TU CỦA BTVTU HÀ GIANG, CHỈ THỊ SỐ 405/CT-UBND CỦA UBND TỈNH HÀ GIANG
BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG PHỐI HỢP VỚI BỆNH VIỆN ĐKKV HUYỆN HOÀNG SU PHÌ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ MẮT CHO NHÂN DÂN TRONG ĐỊA BÀN HUYỆN
BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG PHỐI HỢP VỚI BỆNH VIỆN ĐKKV HUYỆN HOÀNG SU PHÌ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ MẮT CHO NHÂN DÂN TRONG ĐỊA BÀN HUYỆN
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC - TAY NGHỀ BÁC SĨ NĂM 2017
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC - TAY NGHỀ BÁC SĨ NĂM 2017