BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC - TAY NGHỀ BÁC SĨ NĂM 2017
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC - TAY NGHỀ BÁC SĨ NĂM 2017
CÂU LẠC BỘ THẦY THUỐC TRẺ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ CHUNG TAY “VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”
CÂU LẠC BỘ THẦY THUỐC TRẺ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ CHUNG TAY “VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN – MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN – MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ CCVC LĐ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ CCVC LĐ
Phối hợp tham gia nghiên cứu đánh giá hoạt động triển khai TTLT số 16/BYT-BNN&PTNT
Phối hợp tham gia nghiên cứu đánh giá hoạt động triển khai TTLT số 16/BYT-BNN&PTNT