BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG PHỐI HỢP VỚI BỆNH VIỆN ĐKKV HUYỆN HOÀNG SU PHÌ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ MẮT CHO NHÂN DÂN TRONG ĐỊA BÀN HUYỆN
BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG PHỐI HỢP VỚI BỆNH VIỆN ĐKKV HUYỆN HOÀNG SU PHÌ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ MẮT CHO NHÂN DÂN TRONG ĐỊA BÀN HUYỆN
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC - TAY NGHỀ BÁC SĨ NĂM 2017
BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC - TAY NGHỀ BÁC SĨ NĂM 2017