Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì phát khẩu trang miễn phí hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19

21.04.2020 09:08

Được sự hỗ trợ từ công ty Thành Phát, Ngày 21/4/2020 Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân trong địa bàn huyện để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì phát khẩu trang miễn phí hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số lượng khẩu trang không đủ đáp ứng nhu cầu người dân và đang ở tình trạng khan hiếm. Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì được sự hỗ trợ từ công ty Thành Phát đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện kết hợp với tuyên truyền giáo dục sức khỏe người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong ngày 21/4/2020 Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì đã phát 1000 khẩu trang đồng thời hướng dẫn người dân cách sử dụng. Món quà tuy nhỏ bé nhung mang ý nghĩa to lớn đối với người dân góp phần tăng cường trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thiều Xuân Hải