Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Hoàng Su Phì ủng hộ Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì phòng chống dịch COVID-19

25.03.2020 00:00

Ngày 25/3/2020 vừa qua ngân hàng chính sách xã hội Huyện Hoàng Su Phì đã ủng hộ Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Hoàng Su Phì ủng hộ Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì phòng chống dịch COVID-19

Theo lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ cùng trung tay với các bệnh viện trong cả nước phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó ngày 25/3/2020 vừa qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoàng Su Phì đã ủng hộ Bệnh Viện ĐKKV Huyện Hoàng Su Phì số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ Bệnh Viện trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Huyện cùng chung tay vượt qua đại dịch CoVid-19, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.

Thiều Xuân Hải