Chi bộ Kế Hoạch – Điều Dưỡng tổ chức thành công Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020 – 2022

20.12.2019 00:00

Thực hiện Kế hoạch số 493-KH/ĐU ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Đảng ủy Bệnh viện về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2019, Chi bộ Kế Hoạch – Điều Dưỡng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.

 Chi bộ Kế Hoạch - Điều Dưỡng

Chi bộ Kế Hoạch - Điều Dưỡng được tách từ Chi bộ Hành chính – Kế Hoạch từ tháng 01 năm 2019, trong năm qua Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi trên các lĩnh vực trong công tác chuyên môn - chính trị - Đoàn thể được giữ vững.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Ma Trung Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và 12 Đảng viên trong chi bộ.

Nội dung Đại hội gồm 03 phần chính:

- Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ.

- Tham gia đánh giá vào văn kiện lần thứ XIV của Đảng ủy Bệnh viện và văn kiện lần thứ 13 Trung ương đảng.

- Đại hội bầu trực tiếp chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Ma Trung Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu toàn thể đảng viên của Chi bộ tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia đóng góp văn kiện và các chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ trên tinh thần xây dựng.

Đồng chí Ma Trung Nghĩa - PBT Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí, đồng chí Quốc Văn Hội, trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp trúng cử  chức danh Bí thư Chi bộ.

Chi bộ ra mắt BCH khóa mới

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức phát huy thành tích đạt được, vượt qua những khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Kế Hoạch - Điều Dưỡng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 01 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện Đại hội thành công. Dự kiến 07 Chi bộ còn lại sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2002 dứt điểm trong tháng 12 năm 2019./.

Nông Thìn