Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

Tổ dân phố số 5, Thị trấn Vinh Quang – Hoàng Su Phì – Hà Giang.

Điện thoại: 02193831413

Gửi email cho Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

Những thông tin có (*) là bắt buộc