Văn bản bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
LT-T38-2021 13/09/2021 LT-T38-2021 Lịch trực từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021
LT-T37-2021 06/09/2021 LT-T37-2021 Lịch trực từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021
LT-T36-2021 30/08/2021 LT-T36-2021 Lịch trực từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021
LT-T35-2021 23/08/2021 LT-T35-2021 Lịch trực từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021
LT-T34-2021 16/08/2021 LT-T34-2021 Lịch trực từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021
LT-T33-2021 10/08/2021 LT-T33-2021 Lịch trực từ ngày09/8/2021 đến 15/8/2021
LT-T32-2021 02/08/2021 LT-T32-2021 Lịch trực từ ngày 02/8/2021 đến 08/8/2021
LT-T31-2021 26/07/2021 LT-T31-2021 Lịch trực từ ngày 26/7/2021 đến 01/8/2021
LT-T30-2021 19/07/2021 LT-T30-2021 Lịch trực từ ngày 19/7/2021 đến 25/7/2021
LT-T29-2021 12/07/2021 LT-T29-2021 Lịch trực từ ngày 12/7/2021 đến 18/7/2021
LT-T28-2021 05/07/2021 LT-T28-2021 Lịch trực từ ngày 05/7/2021 đến 11/7/2021
LT-T27-2021 28/06/2021 LT-T27-2021 Lịch trực từ ngày 28/6/2021 đến 04/7/2021
LT-T26-2021 21/06/2021 LT-T26-2021 Lịch trực từ ngày 21/6/2021 đến 27/6/2021
LT-T25-2021 14/06/2021 LT-T25-2021 Lịch trực từ ngày 14/6/2021 đến 20/6/2021
LT-T24-2021 07/06/2021 LT-T24-2021 Lịch trực từ ngày 07/6/2021 đến 13/6/2021
LT-T18,19-2021 26/04/2021 LT-T18,19-2021 Lịch trực từ ngày 26/4/2021 đến 09/5/20201
LT-T17-2021 19/04/2021 LT-T17-2021 Lịch trực từ ngày 19/4/2021 đến 25/4/2021
LT-T16-2021 12/04/2021 LT-T16-2021 Lịch trực từ ngày 12/4/2021 đến 18/4/2021
LT-T15-2021 05/04/2021 LT-T15-2021 Lịch trực từ ngày 05/4/2021 đến 11/4/2021
LT-T14-2021 29/03/2021 LT-T14-2021 Lịch trực từ ngày 29/3/2021 đến 04/3/2021