Văn bản bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
LT-TH5-2024 03/06/2024 LT-TH5-2024 Lịch phân trực tháng 6 năm 2024
11/TB-BV 22/05/2024 11/TB-BV Thông báo mời báo giá Lập E hồ sơ mời thầu, đánh giá E hồ sơ dự thầu; Thẩm định E hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
10/TB-BV 08/05/2024 10/TB-BV Thông báo mời báo giá. kiểm định, đo lường trang thiết bị y tế.
LT-Th5-2025 26/04/2024 LT-Th5-2025 Lịch trực tháng 5 năm 2024
07/TB-BV 17/04/2024 07/TB-BV V/v Thông báo công khai mời báo giá
Số 23/TB-BV 05/04/2024 Số 23/TB-BV Yêu cầu báo giá mời chào các mặt hàng thuốc A10
LT-TH3-2024 18/03/2024 LT-TH3-2024 Lịch trực tháng 3 năm 2024
04/TB-BV-2024 28/02/2024 04/TB-BV-2024 V/v Thông báo mời báo giá
LT-T49-2023 04/12/2023 LT-T49-2023 Lịch trực từ ngày 04/12/2023 - 10/12/2023
93/CV-BV 31/10/2023 93/CV-BV V/v mời chào giá Phần mềm 6.0 quản lý bệnh viện
23/TB-BV 24/10/2023 23/TB-BV Thông báo mời báo giá cung ứng Máy chạy thận nhân tạo và hệ thống xử lý nước RO
22/TB-BV 16/10/2023 22/TB-BV Thông báo mời báo giá VTYT, hóa chất, dụng cụ y tế.
18/TB-BV 21/09/2023 18/TB-BV Thông báo mời tư vấn E 02 gói thầu vật tư Y tế và HC Xét nghiệm
LT-T34-2023 14/08/2023 LT-T34-2023 Lịch trực tuần 34 từ ngày 14/8/2023 - 20/8/2023
17/TB-BV 11/08/2023 17/TB-BV V/v yêu cầu báo giá thuốc, VTYT, hóa chất, dụng cụ y tế
LT-T33-2023 07/08/2023 LT-T33-2023 Lịch trực từ ngày 07/8/2023 - 13/8/2023
15/TB-BV 26/07/2023 15/TB-BV Thông báo mời thương thảo hợp đồng Thuê dịch vụ thẩm định giá Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế
13/TB-BV-2 14/07/2023 13/TB-BV-2 Thông báo mời báo giá tt14
14/TB-BV-2 14/07/2023 14/TB-BV-2 Thông báo mời thẩm định giá tt14
LT_ T 27_2023 26/06/2023 LT_ T 27_2023 Lịch trực từ ngày 26/6/2023 - 02/7/2023