Văn bản bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
LT-T22-2023 22/05/2023 LT-T22-2023 Lịch trực từ ngày 22/5/2023 - 28/5/2023
LT-T19-2023 25/04/2023 LT-T19-2023 Lịch trực từ ngày 01/5/2023 - 07/5/2023
04/TB-BV 11/04/2023 04/TB-BV Thông báo công khai đề nghị cung cấp báo giá các loại vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, hóa chất khác và sinh phẩm y tế phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng năm 2023-2024
LT-T16-2023 10/04/2023 LT-T16-2023 Lịch trực từ ngày 10/4/2023 - 16/4/2023
11/CV-BV 17/02/2023 11/CV-BV V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung năm 2023
18/KH-BV 03/02/2023 18/KH-BV Kế hoạch Triển khai xây dựng một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng Bệnh viện
LT-T6-2023 30/01/2023 LT-T6-2023 Lịch trực từ ngày 30/01/2023 - 05/02/2023
LT-T5-2023 17/01/2023 LT-T5-2023 Lịch trực từ ngày 23/01/2023 - 29/01/2023
LT-T43-2022 18/10/2022 LT-T43-2022 Lịch trực Từ ngày 17/10/2022 - 23/10/2022
LT-T42-2022 11/10/2022 LT-T42-2022 Lịch trực Từ ngày 10/10/2022 - 16/10/2022
85/CV-BV 06/10/2022 85/CV-BV V/v Mời chào giá Tài sản - TBYT
LT-T41-2022 03/10/2022 LT-T41-2022 Lịch trực từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022
LT-T40-2022 26/09/2022 LT-T40-2022 Lịch trực từ ngày 26/9/2022 - 02/10/2022
LT-T39-2022 19/09/2022 LT-T39-2022 Lịch trực Từ ngày 19/9/2022 - 25/9/2022
LT-T38-2022 12/09/2022 LT-T38-2022 Lịch trực từ ngày 12/9/2022 - 18/9/2022
LT-T37-2022 05/09/2022 LT-T37-2022 Lịch trực từ ngày 05/9/2022 - 11/9/2022
LT-T34-2022 15/08/2022 LT-T34-2022 Lịch trực Từ ngày 15/8/2022 - 21/8/2022
63/CV-BV 09/08/2022 63/CV-BV V/v đề nghị báo giá thuốc, hóa chất xét nghiệm phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất bổ sung năm 2022-2023
LT-T33-2022 08/08/2022 LT-T33-2022 Lịch trực từ ngày 08/8/2022 - 14/8/2022
LT-T32-2022 02/08/2022 LT-T32-2022 Lịch trực từ ngày 01/8/2022 - 07/8/2022