Văn bản bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
LT-T40-2022 26/09/2022 LT-T40-2022 Lịch trực từ ngày 26/9/2022 - 02/10/2022
LT-T39-2022 19/09/2022 LT-T39-2022 Lịch trực Từ ngày 19/9/2022 - 25/9/2022
LT-T38-2022 12/09/2022 LT-T38-2022 Lịch trực từ ngày 12/9/2022 - 18/9/2022
LT-T37-2022 05/09/2022 LT-T37-2022 Lịch trực từ ngày 05/9/2022 - 11/9/2022
LT-T34-2022 15/08/2022 LT-T34-2022 Lịch trực Từ ngày 15/8/2022 - 21/8/2022
63/CV-BV 09/08/2022 63/CV-BV V/v đề nghị báo giá thuốc, hóa chất xét nghiệm phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất bổ sung năm 2022-2023
LT-T33-2022 08/08/2022 LT-T33-2022 Lịch trực từ ngày 08/8/2022 - 14/8/2022
LT-T32-2022 02/08/2022 LT-T32-2022 Lịch trực từ ngày 01/8/2022 - 07/8/2022
60/CV-BV 01/08/2022 60/CV-BV V/v Mua hóa chất xét nghiệm,hóa chất khác phục vụ khám, chữa bệnh
54/CV-BV 15/07/2022 54/CV-BV V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung năm 2022-2023
LT-T29-2022 12/07/2022 LT-T29-2022 Lịch trực từ 11/7/2022 đến 17/7/2022
LT-T28-2022 04/07/2022 LT-T28-2022 Lịch từ ngày 04/7/2022 đến 11/7/2022..
03/TB-BV 01/07/2022 03/TB-BV Thông Báo Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì
50/CV-BVHSP 28/06/2022 50/CV-BVHSP V/v mời chào giá tài sản - TBYT
LT-T27-2022 27/06/2022 LT-T27-2022 Lịch trực từ ngày 27/6/2022 - 03/7/2022
LT-T26-2022 20/06/2022 LT-T26-2022 Lịch trực từ ngày 20/6/2022 - 26/6/2022
43/CV-BVHSP 15/06/2022 43/CV-BVHSP V/v mời chào giá hệ thống X-Quang kỹ thuật số
LT-T25-2022 13/06/2022 LT-T25-2022 Lịch trực Từ ngày 13/6/2022 - 19/6/2022
LT-T24-2022 06/06/2022 LT-T24-2022 Lịch trực Từ ngày 06/6/2022 - 12/6/2022
LT-T23-2022 30/05/2022 LT-T23-2022 Lịch trực Từ ngày 30/5/2022 - 05/6/2022