Văn bản bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
18/TB-BV 21/09/2023 18/TB-BV Thông báo mời tư vấn E 02 gói thầu vật tư Y tế và HC Xét nghiệm
LT-T34-2023 14/08/2023 LT-T34-2023 Lịch trực tuần 34 từ ngày 14/8/2023 - 20/8/2023
17/TB-BV 11/08/2023 17/TB-BV V/v yêu cầu báo giá thuốc, VTYT, hóa chất, dụng cụ y tế
LT-T33-2023 07/08/2023 LT-T33-2023 Lịch trực từ ngày 07/8/2023 - 13/8/2023
15/TB-BV 26/07/2023 15/TB-BV Thông báo mời thương thảo hợp đồng Thuê dịch vụ thẩm định giá Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế
13/TB-BV-2 14/07/2023 13/TB-BV-2 Thông báo mời báo giá tt14
14/TB-BV-2 14/07/2023 14/TB-BV-2 Thông báo mời thẩm định giá tt14
LT_ T 27_2023 26/06/2023 LT_ T 27_2023 Lịch trực từ ngày 26/6/2023 - 02/7/2023
LT-T26-2023 21/06/2023 LT-T26-2023 Lịch trực từ ngày 19/6/2023 - 25/6/2023
LT-T25-2023 12/06/2023 LT-T25-2023 Lịch trực từ ngày 12/6/2023 - 18/6/2023
09/TB-BV 09/06/2023 09/TB-BV Thông báo mời tham gia thẩm định giá các loại vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, hóa chất khác và sinh phẩm y tế 2023-2024
LT-T24-2023 05/06/2023 LT-T24-2023 Lịch trực từ ngày 05/6/2023 - 11/6/2023
LT-T23-2023 29/05/2023 LT-T23-2023 Lịch trực từ ngày 29/5/2023 - 04/6/2023
LT-T22-2023 22/05/2023 LT-T22-2023 Lịch trực từ ngày 22/5/2023 - 28/5/2023
LT-T19-2023 25/04/2023 LT-T19-2023 Lịch trực từ ngày 01/5/2023 - 07/5/2023
04/TB-BV 11/04/2023 04/TB-BV Thông báo công khai đề nghị cung cấp báo giá các loại vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, hóa chất khác và sinh phẩm y tế phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng năm 2023-2024
LT-T16-2023 10/04/2023 LT-T16-2023 Lịch trực từ ngày 10/4/2023 - 16/4/2023
11/CV-BV 17/02/2023 11/CV-BV V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung năm 2023
18/KH-BV 03/02/2023 18/KH-BV Kế hoạch Triển khai xây dựng một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng Bệnh viện
LT-T6-2023 30/01/2023 LT-T6-2023 Lịch trực từ ngày 30/01/2023 - 05/02/2023