Văn bản bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
LT-T5-2022 24/01/2022 LT-T5-2022 Lịch trực từ ngày 24/01/2022 đến 30/01/2022
LT-T4-2022 17/01/2022 LT-T4-2022 Lịch trực từ ngày 17/01/2022 đến 23/01/2022
LT-T02-2022 10/01/2022 LT-T02-2022 Lịch trực từ ngày 10/02/2022 đến 16/02/2022
LT-T01-2022 03/01/2022 LT-T01-2022 Lịch trực từ ngày 03/01/2022 đến 09/01/2022
LT-T53-2021 27/12/2021 LT-T53-2021 Lịch trực từ ngày 27/12/2021 đến 02/01/2022
LT-T52-2021 20/12/2021 LT-T52-2021 Lịch trực từ ngày 20/12/2021 đến 26/12/2021
LT-T51-2021 13/12/2021 LT-T51-2021 Lịch trực từ ngày 12/13/2021 đến 19/13/2021
LT-T50-2021 06/12/2021 LT-T50-2021 Lịch trực từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021
LT-T49-2021 29/11/2021 LT-T49-2021 Lịch trực từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021
LT-T48-2021 22/11/2021 LT-T48-2021 Lịch trực từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021
LT-T47-2021 15/11/2021 LT-T47-2021 Lịch trực từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021
LT-T46-2021 08/11/2021 LT-T46-2021 Lịch trực từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021
LT-T45-2021 01/11/2021 LT-T45-2021 Lịch trực từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021
LT-T44-2021 25/10/2021 LT-T44-2021 Lịch trực từ ngày 25/10/2021 đến 31/10/2021
LT-T43-2021 18/10/2021 LT-T43-2021 Lịch trực từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021
LT-T42-2021 11/10/2021 LT-T42-2021 Lịch trực từ ngày 11/10/2021 đến 17/10/2021
LT-T41-2021 04/10/2021 LT-T41-2021 Lịch trực từ ngày 04/10/2021 đến 10/10/2021
LT-T39-2021 20/09/2021 LT-T39-2021 Lịch trực từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021
LT-T38-2021 13/09/2021 LT-T38-2021 Lịch trực từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021
LT-T37-2021 06/09/2021 LT-T37-2021 Lịch trực từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021