BẢNG GIÁ DVKT - SIÊU ÂM ĐIỆN TIM

20.08.2019 00:00

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ DVKT - SIÊU ÂM ĐIỆN TIM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ ÁP DỤNG THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

(áp dụng từ ngày 20 tháng 8 năm 2019)

 

SIÊU ÂM
Mã DV Tên dịch vụ ĐVT Giá
SA02 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) Lần 43.900
SA03 Siêu âm tử cung phần phụ Lần 43.900
SA05 Siêu âm tuyến giáp Lần 43.900
SA06 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) Lần 43.900
SA07 Siêu âm nhãn cầu Lần 43.900
SA11 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Lần 43.900
SA12 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) Lần 43.900
THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Mã DV Tên dịch vụ ĐVT Giá
DT01 Điện tim thường Lần 32.800
DN01 Ghi điện não đồ thông thường Lần 64.300