Giới thiệu

THÔNG TIN CHUNG BỆNH VIỆN

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ

1. Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Vinh Quang – Hoàng Su Phì – Hà Giang.

Ngày hoạt động: 18 tháng 12 năm 2006

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì được tách từ Trung tâm y tế Huyện Hoàng Su Phì từ ngày 18 tháng 12 năm 2006 với tổng số giường bệnh là 95 ( Trong đó 65 giường bệnh tại bệnh viện trung tâm và 30 giường bệnh tại 03 phòng khám đa khoa khu vực xã). Qua 10 năm phát triển xây dựng và hoạt động hiện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì gồm có 190 giường bệnh( trong đó 160 giường bệnh tại bệnh viện trung tâm 30 giường bệnh tại 03 phòng khám đa khu vực xã).