Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

21.05.2020 00:00

Ngày 18/5/2020 Đảng bộ Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự đại hội có đồng chí Lù Thị Ngân - UVBTV Huyện ủy, đồng chí Sin Đức Văn Bí Thư Đảng ủy, đồng chí Ma Trung Nghĩa phó bí thư đảng ủy, đồng chí Lèng Thị Hương ủy viên ban chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể 103 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

Tại đại hội đồng chí Sin Đức Văn đã báo cáo tình hình chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Bệnh Viện khóa 13, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bệnh Viện lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Văn đã nhấn mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Bệnh Viện đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo các đoàn thể, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuyệt đại đa số Đảng viên trong Đảng bộ đã thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội Đồng chí Lù Thị Ngân đánh giá cao kết quả mà Đảng Bộ  Bệnh Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như công tác chuẩn bị đại hội của Đảng Bộ Bệnh Viện, đồng chí tin rằng với sự đoàn kết, đồng lòng, nhất chí của đảng bộ Bệnh Viện thì nhiệm kỳ 2020 -2025 đảng bộ Bệnh Viện sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại phần bầu cử Đảng Bộ Bệnh Viện đã tổ chức bầu Ban Chấp Hành Đảng Bộ bệnh viện khóa 14 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã bầu ra được 07 đồng chí vào ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khóa 14 và đồng chí Sin Đức Văn đã chúng cử chức vụ Bí Thư Đảng ủy Bệnh Viên ĐKKV Hoàng Su Phì khóa 14 nhiệm ký 2020-2025, 05 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự ĐHĐB cấp trên. Toàn bộ quá trình bầu cử theo đúng thủ tục và nguyên tắc.

Bế mạc Đại hội đồng chí Sin Đức Văn đã lên đọc Diễn văn Sau một ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập chung trí tuệ. Đại hội Đảng viên Đảng bộ Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su phì lần thứ 14 nhiệm ký 2020 – 2025, hoàn thành toàn bộ nội dung và chúc mừng Đại hội đã thành công.

Thiều Xuân Hải