CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

22.11.2017 00:00

Ngày 7-8/11 và 15-20/11/2017 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì lần lượt tổ chức Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

Đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng, để các chi bộ nhìn nhận, đánh giá vai trò trách nhiệm của chi bộ trong tổ chức hoạt động nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

         Tại Đại Hội các chi bộ đã bầu ra ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí cao. Các đồng chí đảng viên các chi bộ bệnh viện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã đề ra.

Đại Hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đã kết thúc và thành công tốt đẹp.