BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

22.12.2017 00:00

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017 Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Chủ chì Hội nghị có Ban giám đốc bệnh viện, Công đoàn bệnh viện. Dự hội nghị có toàn thể các đồng chí trưởng, phó các khoa, phòng và viên chức, người lao động của bệnh viện.

         Tại Hội nghị, sau lời khai mạc hội nghị của đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc bệnh viện. Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Qui chế dân chủ, qui chế qui tắc ứng xử, qui chế thi đua khen thưởng;  thông qua qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Qui chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm 2018, Báo cáo công khai tài chính năm 2017. Sau phần thảo luận sôi nổi, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ma Trung Nghĩa – PGĐ Phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua. Nghị quyết Hội nghị được thông qua với sự nhất chí cao.

         Kết thúc Hội nghị Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh – GĐ Bệnh viện biểu dương và nghi nhận những nỗ lực, thành tích mà các cá nhân, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017. Năm 2018 bệnh viện tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các kỹ thuật cao tương ứng bệnh viện Hạng II, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giúp người dân được chăm sóc sức khỏe với điều kiện tốt nhất.

Chí Linh - BV ĐKKV Hoàng Su Phì