Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì tổ chức tập huấn nâng cao công tác tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế

01.06.2020 15:54

Ngày 27/5/2020 Phòng điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng giao tiếp, tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý trong toàn bệnh viện và 03 phòng khám trực thuộc.

Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì tổ chức tập huấn nâng cao công tác tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế

Công tác tư vấn giáo - truyền thông giáo dục sức khỏe là một trong những nhiệm vụ đầu tiên trong 12 nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh của người điều dưỡng được quy định tại Thông tư 07/2011/TT-BYT, ngày 26/1/2011 của Bộ Y tế. Đồng thời là một trong những tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do bộ y tế ban hành.

Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Ma Trung Nghĩa - Phó giám đốc bệnh viện cùng với sự tham gia của 80 học viên là cán bộ đang công tác tại bệnh viện và 23 đồng chí học viên của 03 phòng khám tại 3 điểm cầu trực tuyến.

Tại buổi tập huấn những kiến thức cơ bản về giao tiếp với người bệnh, NNNB , cách lập kế hoạch, xây dựng duy trì bổ xung góc truyền thông đã được truyền tải, trao đổi tới các học viên.

Đặc biệt về kỹ năng tư vấn sức khỏe được nhấn mạnh , được cụ thể hóa, đưa ra các tình huống thực tế đã và đang gặp tại đơn vị để các học viên cùng thảo luận ứng dụng thực tiễn hiệu quả và công việc chăm sóc phục vụ người bệnh tốt nhất và giao tiếp tốt nhất đối với người bệnh, NNNB, đồng nghiệp tạo niềm tin cho người bệnh.

Qua buổi tập huấn cũng giúp cho điều dưỡng, hs, ktv, hộ lý có thêm những kiến thức , kỹ năng cần thiết về tư vấn- TTGDSK và giao tiếp với NB, NNNB góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

Thiều Xuân Hải