Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì tổ chức thi tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên năm 2022

22.07.2022 00:00

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-BV, Ngày 24 tháng 5 năm 2022, của Bệnh viện đa khoa khu cực Hoàng Su Phì về kiểm tra, đánh giá kiến thức, tay nghề Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viện năm 2022

Trong hai ngày 20 và 21/7/2022, Bệnh viện đkkv Hoàng Su Phì  đã tổ chức kiểm tra tay nghề Điều dưỡng, Kỹ thuật viên năm 2022.

       Đ/c: Ma Trung Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng điều dưỡng, Phó giám đốc Bệnh viện khai mạc và chỉ đạo kỳ kiểm tra

 

Đây cũng là hoạt động thường qui của bệnh viện nhằm đánh giá kết quả của Điều dưỡng, Kỹ thuật viên để từ đó có kế hoạch đào tạo, điều chỉnh phù hợp với kế hoạch chuyên môn của bệnh viện.
Đồng thời phát động phong trào thi đua trong công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh của đội ngũ Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên tại bệnh viện; nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KỲ THI

 

 

 


 

Phòng Điều dưỡng