BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

26.12.2018 00:00

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2018 Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019.

BỆNH VIỆN ĐA  KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

         Chủ chì Hội nghị có Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện. Tham gia dự hội nghị còn có toàn thể các đồng chí viên chức, người lao động của bệnh viện.

         Tại Hội nghị, sau lời khai mạc hội nghị của đồng chí Vương Tiến Lương – Giám đốc bệnh viện. Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Qui chế dân chủ, qui chế qui tắc ứng xử, qui chế thi đua khen thưởng; Báo cáo công khai tài chính năm 2018, thông qua qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Qui chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm 2019. Phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua. Phần thảo luận, Hội nghị được các viên chức đại diện các khoa, phòng trong bệnh viện đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân gồm 5 đồng trí, đồng chí Nguyễn Kiên Trung là trưởng ban.

         Sau phần phát động phong trào thi đua năm 2019 của đồng chí Ma Trung Nghĩa Phó giám đốc - Chủ tịch công đoần, Hội nghị được nghe Ban thư ký Hội nghị thông qua nghị quyết Hội nghị và được biểu quyết nhất trí 100% của đại biểu dự Hội nghị.

         Kết thúc Hội nghị, sau khi nghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Vương Tiến Lương đã nhấn mạnh những hoạt động thiết thực cần thực hiện trong năm 2019, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quy tắc ứng xử bệnh viện, tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn chuyên khoa sâu, phát triển các kỹ thuật cao. Từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nhân dân.