Sở Y Tế Hà Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì

01.09.2020 16:32

Ngày 31/8/2020 đoàn kiểm tra của Sở Y Tế Hà Giang do đồng chí Nguyễn Văn Giao, PGĐ Sở Y Tế là trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì

Sở Y Tế Hà Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì

Kiểm tra tại bệnh viện, Đoàn đã đánh giá dựa trên bảng chấm điểm tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ Y Tế ban hành. Ngay từ những ngày đầu năm phòng chống dịch, Bệnh Viện Hoàng Su Phì đã thành lập ban chỉ đạo, xác định rõ vai trò nhiệm vụ của từng thành viên và thành lập các tổ giúp việc như: tổ chuyên môn, tổ truyền thông, tổ hậu cần... Bệnh Viện đã xây dựng các kế hoạch, phương án và kịch bản theo từng cấp độ ứng phó với công tác phòng, chống dịch.

          Bệnh Viện đã thực hiện công tác khám, sàng lọc, phân loại và hướng dẫn theo đúng công văn 1385/CV-BCĐQG, bổ sung các bẩng biểu hướng dẫn và phân công 02 đồng chí trực tại cổng bệnh viện nhắc nhở đeo khẩu trang, hướng dẫn sát khuẩn tay nhanh và sàng lọc y tế trước khi vào bệnh viện. Tại khu vực khám bệnh, buồng bệnh luôn đảm bảo có dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Cán bộ tại bệnh viện thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch trong bệnh viện.

          Kết thúc kiểm tra Bệnh Viện đạt tổng điểm 116 điểm, tỉ lệ đạt 77,3% được đánh giá là Bệnh Viện an toàn. Tuy nhiên đoàn cũng chỉ ra những thiếu sót cần Bệnh Viện hoàn thiện để nâng cao trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Thiều Xuân Hải