Tập huấn giao tiếp ứng xử cho điều dưỡng, hộ sinh trong toàn Bệnh viện

11.08.2022 00:00

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BV, ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì.Về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức viên chức Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì năm 2022.

Ngày 10/8/2022 Phòng điều dưỡng Bệnh viện đã tổ chức tập huấn về giao tiếp ứng xử cho điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật viên trong toàn viện và 03 phòng khám khu vực.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật viên được trao đổi thảo luận và đóng vai trong các tình huống thường gặp,lớp học đã trao đổi thảo luận rất sôi nổi.

Hình ảnh thảo luận các nhóm

Từ đó giúp cho điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên  rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế.

 

Phòng Điều dưỡng